แบบตรวจและสำเนาคำสั่งมอบหมายหน้าที่

แบบตรวจและสำเนาคำสั่งมอบหมายหน้าที่
๑. แบบตรวจหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตร จป. คปอ. และหัวหน้าหน่วยฯ
๒. แบบตรวจหน่วยงานฝึกอบรมความปลอดภัยในการทำงานในที่อับอากาศ
๓. แบบตรวจหน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและแบบตรวจหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
๔. สำเนาคำสั่งมอบหมายอำนาจหน้าที่
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่
กลุ่มงานทะเบียนความปลอดภัยในการทำงาน
โทร 0 2448 9128-39
Email: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน